Nieuw stategisch beleidsplan
07 juli 2017

SaKS is bezig met de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan. Hierbij wordt de inbreng van alle partijen belangrijk gevonden. De afgelopen maanden hebben kinderen, ouders, politici, bestuursleden van de raad van toezicht, leekrachten, directeuren en nog een aantal andere geledingen de mogelijkheid gehad om op verschillende wijzen hun inbreng kenbaar te maken.

Leerlingen van de scholen werden door Helma van der Hoorn (voorzitter College van Bestuur) op het SaKS plein ontvangen om zo te vertellen wat zij graag zien gebeuren in hun school voor de toekomst. In de Telefooncentrale kwamen de bovengenoemde partijen bijelkaar om in inspirerende sessies hun toekomstbeelden en standpunten duidelijk te maken.

Op 6 juli werd in dezelfde Telefooncentrale een tussenstand gepresenteerd van het nieuwe strategische plan. De bezoekers werden meegenomen in dit bijzondere traject waarbij hun meningen en reacties zeer op prijs werden gesteld in het voorlopige raamwerk. Het voorlpige plan is immers tot stand gekomen naar aanleiding van alle informatie die is opgehaald bij de toekomsttafels, de leerlingen en bij het lokale netwerk.

Er vonden boeiende gesprekken hierover plaats met onze directeuren of een van de speciale gasten. Op deze manier hoorden of  we de juiste richting te pakken hebben voor ons nieuwe plan waarin helder moet staan hoe wij ons onderwijs de komende jaren gaan vormgeven bij SaKS.