Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Samen Katholieke Scholen

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Samen Katholieke Scholen

Medezeggenschap
Elke basisschool binnen Samen Katholieke Scholen (SaKS) heeft een medezeggenschapsraad. Binnen deze medezeggenschapsraad worden de belangen behartigd van de medewerkers, ouders en leerlingen van die betreffende basisschool.

Gemeenschappelijke medezeggenschap
Niet alle onderwerpen blijven binnen de reikwijdte van één school. Er zijn onderwerpen welke voor alle of meerdere scholen binnen de SaKS gelden. Om de medezeggenschap voor deze onderwerpen goed te organiseren is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Deze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Samen Katholieke Scholen  (GMR SaKS) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en medewerkers van de vijftien bij de SaKS aangesloten scholen, die zitting hebben in de MR. Met elkaar behartigen wij de belangen van de medewerkers, ouders en leerlingen.

Werkwijze
Als basis voor ons werk geldt de Wet Medezeggenschap op Scholen (www.infowms.nl). Met het College van Bestuur streven wij naar een participatieve medezeggenschap, waarbij de medezeggenschap in een zo vroeg mogelijk stadium bij besluiten en ontwikkelingen wordt betrokken en zodoende de belangen van medewerkers, ouders en leerlingen worden behartigd.

Werkgroepen
Om dit mogelijk te maken werkt de GMR SaKS met werkgroepen, die bestaan uit medewerkers en ouders uit haar geledingen. Deze werkgroepen worden ieder jaar vastgesteld en opnieuw bemenst op basis van het meerjarenplan en de jaarplanning.

Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief:

Vergaderingen
De GMR vergadert minimaal 6 keer per jaar. De verslagen van deze vergaderingen zijn openbaar en zijn beschikbaar op deze website. Voor bepaalde onderwerpen geldt, dat deze niet openbaar zijn. Deze zijn dan niet in de tekst opgenomen. Naast de verslagen van de vergaderingen kunt u hier ook het jaarverslag vinden.

Dagelijks Bestuur
De GMR heeft een Dagelijks Bestuur (DB) welke bestaat uit drie leden. Zij dragen zorg voor het functioneren van de GMR. Deze leden zijn:

Contact
De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor het bestuurskantoor, ouders en andere belanghebbenden. Voor vragen op het gebied van medezeggenschap kunt u  terecht bij haar. Zij is via de e-mail y.dellemijn@saks.nl bereikbaar.

 

 

 

"Wij geloven in het vakmanschap van de leerkrachten. Zij maken het verschil, omdat zij dicht bij de leerlingen staan."
Helma van der Hoorn

Zoek een school