Onze visie en beleid


Visie

Constante vernieuwingen in de informatietechnologie, Passend Onderwijs bieden aan alle kinderen in de regio, ook die met een 'rugzakje'; het zijn maatschappelijke ontwikkelingen waar het basisonderwijs mee te maken heeft.

SaKS is een schoolorganisatie van deze tijd. Natuurlijk bewegen wij mee in dit krachtenveld en zien er kansen in. Hoe? Door in de eerste plaats de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwingen op de voet te volgen en te constateren, dat de individuele ontwikkeling van het kind in de toekomst steeds meer centraal zal komen te staan. Wij willen individuele leerprocessen initiëren, volgen, analyseren en bijsturen.

Maar een school is meer dan een 'verzameling individuen'. In ieder geval bij SaKS. Het moet ook een veilige omgeving zijn, waarin kinderen zichzelf zijn, waar zij zich mogen verwonderen en elkaar en hun leerkrachten in vertrouwen 'ontmoeten'. In zo'n geborgen context kunnen persoonlijkheden zich vrijuit ontwikkelen.


Beleid

De leerkrachten maken een SaKS-school. Als coach en begeleider van het lerende kind, maar ook als 'hoeders' van het schoolklimaat. Wij hechten zeer aan het vakmanschap van onze leerkrachten en investeren daar nadrukkelijk in. Dat zorgt ervoor dat zij in staat zijn in het klaslokaal de juiste keuzes te maken in het belang van elk individueel kind.

Een belangrijke graadmeter voor ons succes is dat ouders en leerlingen tevreden zijn over leerresultaten en schoolomgeving. Gelukkig worden we daarin vaak bevestigd. Dat is vooral een groot compliment voor onze leerkrachten.

Met het Strategisch beleidsplan 2014-2017 is SaKS de weg ingeslagen naar het onderwijs van de 21e eeuw. We willen de komende jaren samen werken aan een nieuwe visie op onderwijs.  Deze ontwikkeling is te volgen op Saks 2020. Hier is het Strategisch beleidsplan te downloaden en is de beweging te volgen in het Magazine.


SaKS waarden

Onze scholen zijn verbonden door een aantal gemeenschappelijke waarden, die per school op een eigen manier worden uitgedragen.

Deze waarden zijn:

 

 

 

"Passend onderwijs… Bouwend met elkaar, voor elkaar. Aan elk op maat gemaakt schooljaar!  "
Elsbet Klingeler

Zoek een school