Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert de voorzitter College van Bestuur.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:


Klaas Kirpensteijn
Voorzitter Raad van Toezicht


Irene Beers
Secretaris Raad van Toezicht


Hans Meijer
lid Raad van Toezicht


Margret de Blanken
lid Raad van Toezicht


Tim Klein
Lid Raad van Toezicht


"Leer kinderen, hoe ze moeten denken, niet wát ze moeten denken!  "
Tineke Huijsing

Zoek een school