Vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersonen

Het kan iedereen overkomen; er gebeurt iets op school waar je je onprettig of onzeker over voelt. Je vraagt je af wat je ermee moet. Je ziet bijvoorbeeld dat een schoolmedewerker,  leerling of ouder iets doet wat niet door de beugel kan of je wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. Ook kan een samenwerkingsprobleem of een meningsverschil met school je behoorlijk parten spelen en heb je een klankbord of uitlaatklep nodig. Vaak helpt het om daar met de betrokkenen zelf over te praten. Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. Misschien heb je dat al geprobeerd of ben je bang voor de reacties. In die gevallen kun je een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met meldingen, klachten, vragen, problemen of twijfels met betrekking to integriteit of ongewenst gedrag. Maar ook knelpunten en kwesties die betrekking hebben op samenwerking en/of communicatie kun je hier kwijt. De vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord, adviseur en begeleider. Zij/hij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De vertrouwenspersoon  denkt met je mee over wat je kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen. Verder kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en je desgewenst hierin begeleiden.

Omdat het van groot belang is dat een ouder of leerling deze functionaris als laagdrempelig, onafhankelijk en objectief kan ervaren is er door SAKS gekozen voor twee externe vertrouwenspersonen.

Jeanette Jager en Freek Walther zijn de externe vertrouwenspersonen van SAKS.

Zij ondersteunen en begeleiden ouders en leerlingen (en ook medewerkers) bij de behandeling van hun klachten. Dit kan gaan over ongewenste omgangsvormen of integriteit maar ook over kwesties van school- organisatorische of onderwijskundige aard.

Je hebt een melding of klacht, en dan?

De externe vertrouwenspersoon adviseert, begeleidt en ondersteunt je wanneer je een klacht hebt. Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Heel vaak lukt dit door middel van één of enkele bemiddelende gesprekken. Lukt dit niet of is het gebeurde te ernstig, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag van SAKS of de Landelijke Klachtencommissie waar SAKS bij is aangesloten. Een enkele keer is het doen van aangifte bij politie/justitie aan de orde. De externe vertrouwenspersoon informeert je over de mogelijkheden en de procedures die aan de diverse opties zijn verbonden en begeleidt je bij de gekozen vorm. 

Hoe zit het met geheimhouding?

Alle gesprekken met een externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van acuut gevaar of een strafbaar feit. Om te komen tot een oplossing kan het nodig zijn om in contact te treden met degene waarover de klacht gaat of met de directeur/bestuurder. Dit wordt echter nooit gedaan zonder je toestemming. Alle te nemen stappen worden vooraf goed doorgesproken, er gebeurt niets buiten je om.

In het kader van verdere professionalisering van De Vertrouwenspersoon is er voor gekozen te gaan werken met 088 nummers. Dit betekent dat men naast  de persoonlijke nummers, bereikbaar is via het algemene nummer 088-1119900. Daarnaast hebben beide vertrouwenspersonen in de rol van externe vertrouwenspersonen, een eigen 088 nummer. De contactgegevens van Jeanette Jager en Freek Walther zijn: 

Jeanette Jager

Tel. 088 1119902

Freek Walther

Tel. 088 1119903

E-mail: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl 

Klik hier voor de alle contactgegevens van onze externe vertrouwenspersonen.

 

 

 

"Wij geloven in het vakmanschap van de leerkrachten. Zij maken het verschil, omdat zij dicht bij de leerlingen staan."
Helma van der Hoorn

Zoek een school