Privacy policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Privacy- en cookieverklaring websitebezoekers


Inleiding

Samen Katholieke Scholen (hierna: SaKS) verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van websites van de verschillende scholen die onder SaKS vallen. SaKS vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. SaKS is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring voor websitebezoekers leggen wij u graag uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacy- en cookieverklaring ziet op het bezoek van de website van SaKS en van alle scholen die onder SaKS vallen.

Wilt u weten hoe wij met persoonsgegevens van leerlingen en ouders omgaan buiten het bezoek van de website om, lees dan hier onze privacyverklaring voor leerlingen en ouders.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u (één van) de websites van de verschillende scholen die onder SaKS vallen bezoekt, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen door ons worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het beschikbaar stellen en goed laten werken van de website en het ouderportaal.

 • Het tracken van websitebezoekers door middel van cookies.
 • Het analyseren van websitegebruik door middel van cookies.
 • Het tegengaan van spam en misbruik van onze websites.
 • Het versturen van de nieuwsbrief.
 • Het opnemen van contact op uw verzoek.

Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Dat het noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Waarbij wij eerst zorgvuldig afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan uw privacybelang, wij u hierover door middel van deze privacy- en cookieverklaring informeren en wij u daarnaast het recht op bezwaar hiertegen bieden;
 • Dat wij u vooraf om toestemming hebben gevraagd. De toestemming die u geeft kunt u op elk moment weer intrekken; of
 • Dat wij een overeenkomst met u aangaan, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. U gaat dan in op ons aanbod om contact met ons op te nemen.

Cookies

Op de websites van de verschillende scholen gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies).
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies).
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

Wanneer u (één van) de websites van de verschillende scholen, die onder SaKS vallen, voor het eerst bezoekt en er worden cookies geplaatst, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw toestemming voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij en derde partijen kunnen gebruiken op de websites van de verschillende scholen die onder SaKS vallen.

Cookie; Entiteit; waarborgen

Soort

Doel

Bewaartermijn

Google Tag Manager

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Functioneel

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Sessie

Google DoubleClick

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Marketing

Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op

de website te registreren na het bekijken van of klikken op

advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten

en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Maximaal 6 maanden

Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk[JB4] ingesteld. Dat betekent dat wij:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google; en
 • wij geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar

YouTube

Google LLC, Verenigde Staten

Privacyverklaring

Marketing

De cookies van YouTube worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

Ze registreren een uniek ID welke wordt gebruikt door Google om statistieken bij te houden over hoe bezoekers YouTube video’s raadplegen.

 • Ze brengen de brandbreedte van de websitegebruiker in kaart op pagina’s met geïntegreerde YouTube video’s, en/of ze brengen overige functionaliteiten in kaart m.b.t. YouTube video’s.
 • Ze tracken websitebezoekers, op basis van een uniek ID op apparaten met behulp van de geografische GPS-locatie.

Maximaal 2 jaar

Diversen:

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Functioneel

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 2 jaar

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Social media buttons

Op de websites van de scholen die onder SaKS vallen, kan gebruik gemaakt worden van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

reCAPTCHA

Sommige scholen die onder SaKS vallen, gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om hun website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een bezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Google.

Solliciteren

U kunt via de website https://www.saks.nl/werken-bij-saks/ bij ons solliciteren. Wanneer u bij ons solliciteert, verzamelen wij uw NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, alles wat in uw CV en motivatiebrief staat en eventuele referenties. Deze gegevens verwerken wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als u bij ons komt werken – om uw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren of als u een zelfstandige bent een overeenkomst van opdracht met u uit te voeren.

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer wij op dit moment geen functie kunnen aanbieden, maar verwachten dat er in de nabije toekomst een geschikte functie voor u vrijkomt bij ons, kunnen wij – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Voor de bovengenoemde doeleinden, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Sollicitatiegegevens:
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Geslacht
  • Opleidingsgegevens
  • Inhoud sollicitatiebrief
  • Curriculum Vitae
  • Inhoud correspondentie
  • Beschikbaarheid (optioneel)
  • Salarisindicatie (na gesprek)
  • Eventuele opgegeven referenties (na gesprek)
 • Persoonsgegevens op basis van uw websitebezoek, zoals browser en geografische gegevens en klikgedrag.
 • Cookie-ID
 • IP-adres
 • Referrer-URL
 • Overige persoonsgegevens die u invult in een van de formulieren die beschikbaar zijn op de website

Het is niet zo dat wij altijd alle gegevens van u gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van de bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens wij precies van u verzamelen en gebruiken, hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens verwerken. Wij bewaren uw gegevens voor zolang als dat noodzakelijk is.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Bij het verwerken van de persoonsgegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de bovenstaande doelen. Dit betekent ook dat de persoonsgegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; of
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende categorieën van derden verwerken uw persoonsgegevens

 • Onze ICT-dienstverleners, waaronder onze website-beheerder
 • Digitale verzenddiensten voor het versturen van berichten of e-mails

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u

U heeft een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via avg@saks.nl.

Klacht indienen
Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren hierover met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze websites wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Contactgegevens

Samen Katholieke Scholen (SaKS)
Helderseweg 14 – 4
1815AB Alkmaar
Telefoon: 072-5403044 
E-mail: info@saks.nl

Onze externe Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Peter Kager (ICTRecht)
avg@saks.nl

Deel deze pagina

Meer lezen? Misschien vind je dit ook interessant