1 januari 2018

Worden wie je bent

Igor Verettas, Manager Onderwijs & Ontwikkeling
Igor Verettas
i.verettas@saks.nl

In 2014 hebben we als SaKS de Beweging naar de toekomst ingezet. We wilden weg bewegen van een onderwijssysteem dat alle kinderen langs dezelfde meetlat legt en waarin te veel kinderen tussen wal en schip raken. Om te kunnen bepalen in welke richting we ons verder willen bewegen, zijn we eerst teruggegaan naar de essentie van ons onderwijs, en die is eigenlijk heel simpel: Het draait voor ons om worden wie je bent.?

Worden wie je bent

Juist in een veranderende wereld en onzekere toekomst is het zo belangrijk te weten wie je in de kern zelf bent. Als je weet wie je bent, ook in relatie tot anderen en de wereld waarin je leeft, weet je wat je waard bent, kun je bewuste keuzes maken, mogelijkheden zien, je eigen toekomst vormgeven en van betekenis zijn.

Ik kan, ik kies, ik hoor erbij

Heel belangrijk in de sturingsfilosofie van SaKS is het idee dat mensen zich vanuit zichzelf willen ontwikkelen. We noemen dat ook wel “intrinsieke motivatie”. Om vanuit jezelf gemotiveerd te zijn, is het nodig dat je ervaart:

  • dat je vertrouwen hebt in je eigen kunnen- ik kan (competentie)
  • dat je ruimte hebt om zelf beslissingen te nemen- ik kies (autonomie)
  • dat je erbij hoort en jezelf mag zijn (relatie)

Op elk moment van de dag, op alle lagen in de SaKS-organisatie, gaat het om het vervullen van deze drie basisbehoeften. Dat is de kern en blijkt ook uit de richtsnoeren voor de komende jaren:

  1. Bewegen naar eigenaarschap
  2. Ontdekken en ontwikkelen van talenten
  3. Samenwerken en verbinden

Bewegen naar eigenaarschap

Kinderen mogen bij SaKS worden wie ze zijn. Dan kan het niet anders dan dat ze zich ook kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. Wij nemen de leerbehoeften van de kinderen als vertrekpunt van ons onderwijs, geven kinderen invloed op wat ze willen leren en laten ze (mede) eigenaar zijn van hun leerproces. Ouders zijn daarin onze belangrijkste partners en we trekken dan ook actief samen met hen op.

Ook onze vakmensen, teams en directeuren maken natuurlijk die beweging naar eigenaarschap. De cultuur van SaKS is er een waarin kinderen en volwassenen zich blijven ontwikkelen, onderzoekend zijn, reflecteren op zichzelf en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling.

En zoals dat voor kinderen geldt, zijn ook voor leerkrachten tijd en ruimte, vertrouwen, je veilig en gesteund voelen, ervaren dat je fouten mag maken, voorwaarden om jezelf te ontwikkelen.

Ontdekken en ontwikkelen van talenten

Op onze scholen is elk talent even waardevol en kunnen kinderen zich breed ontwikkelen. Wij bereiden kinderen voor op het leren en leven in de 21 e eeuw: naast kennisontwikkeling gaat het dan bijvoorbeeld om het ontwikkelen van vaardigheden als kritisch denken, creativiteit, mediawijsheid, probleemoplossend vermogen. Nieuwe technologieën en nieuwe media gebruiken we om het werk van leerkrachten te ondersteunen en om het leren van kinderen boeiend te maken.

Hoe mooi is het als je kinderen kunt laten kennismaken met dingen die ze misschien uit zichzelf niet ontdekt zouden hebben. Onze leerkrachten zorgen voor een leeromgeving waarin kinderen zich kunnen verwonderen, zelf mogen experimenteren en beleven.

En natuurlijk is niet alleen talentontwikkeling van kinderen essentieel. Er zit zoveel potentieel in onze leerkrachten! Daar gaan we meer gebruik van maken. Dus: goed in beeld brengen, verbinden en delen van talent, kennis en ervaring. De SaKS-academie speelt daarin een belangrijke rol.

Ook met het verbinden van de unieke talenten van kinderen en bijvoorbeeld ouders, grootouders, partners, willen wij het onderwijsaanbod voor de leerlingen aantrekkelijker maken.

Samenwerking: in verbinding met elkaar en met de wereld

Op onze scholen werken we actief aan een open houding naar elkaar, met respect voor de ander. Jezelf mogen zijn betekent immers ook geaccepteerd en erkend worden door anderen. Persoonlijke ontwikkeling is in ons onderwijs nauw verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen buiten de schoolmuren. Wij vinden het essentieel dat kinderen zich er van bewust zijn dat de wereld van betekenis voor hen is, maar dat zij dat zelf ook zijn voor de wereld. Daarom vinden we het ook zo belangrijk dat onze leerkrachten niet alleen vakkennis en didactische kwaliteiten mee naar school nemen, maar ook zichzelf als mens. Leerkrachten dus die in de relatie met de leerlingen en de leerstof ruimte nemen voor hun persoonlijke drijfveren en waarden.

SaKS-scholen verbinden zich actief met hun omgeving en met elkaar. Waar dat kan pakken wij actuele thema’s in het onderwijs of eigen leervragen samen op. Wij blijven elkaar ontmoeten, inspireren, informeren en ervaringen uitwisselen via diverse SaKS-brede leer- en werkvormen. En we gaan op zoek naar partners die ook bezig zijn met de overgang naar een nieuw systeem en die samen met ons naar antwoorden willen zoeken. Daarbij zullen we ook stevige gesprekken voeren over waar we last van hebben in onze beweging, zoals lerarenregisters, administratieve eisen en standaard verantwoordingssystemen. De bestuurder zal daarin heel duidelijk het voortouw nemen.

Deel dit artikel

Meer lezen? Misschien vind je dit ook interessant

Blijf op de hoogte

Onze ontdekkingstocht naar het onderwijs van de toekomst levert prachtige verhalen op.
Deze delen we via ons eigen online magazine.

Wil je de magazines periodiek in je mailbox ontvangen? Dat kan.

Uiteraard gaan we op een correcte wijze om met je persoonsgegevens. Hoe? Dat lees je in het privacy statement.