SaKS poule

Flexibiliteit met zekerheid. Dat is het belangrijkste kenmerk van de SaKS poule. Vrijheid, verbondenheid en variatie noemen leerkrachten op als voordelen. In de poule maak je kennis met scholen, methoden en visies.

Flexibiliteit in een vast kader

Als SaKS pouler ben je flexibel inzetbaar binnen de SaKS scholen. Collega’s die invallen, nemen we aan onder dezelfde voorwaarden als reguliere leerkrachten. Je hebt een contract voor een vast aantal dagen en hebt dezelfde rechten en plichten. Ook kom je in aanmerking voor coaching, heb je toegang tot de SaKS Academie en deel je ervaringen tijdens intervisiebijeenkomsten.

Geïnteresseerd? Neem contact op via het formulier op deze pagina of solliciteer op de functie op onze vacaturepagina.

Onze visie

De maatschappij van de toekomst vraagt om andere vaardigheden dan we nu op school leren. Dat wisten we al. Maar het gaat ook om andere uitdagingen. Thema’s zoals milieu, globalisering en samenwerken zijn bepalend voor hoe de wereld van onze kinderen eruit ziet.

Wij vinden daarom dat onderwijs veel meer over de dag van morgen moet gaan. En de dag daarna. Zo geven we onze kinderen de basis voor een gezonde en gelukkige toekomst. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor de wereld waar ze in leven.

Vakstudie muziek

Ivan Eugster (25):

“Toen ik net klaar was met mijn opleiding, adviseerde mijn stagebegeleider me om eerst op verschillende scholen mee te draaien, voordat ik een definitieve keuze zou maken. De SaKS poule bood mij die vrijheid. Inmiddels sta ik twee dagen per week voor groep 8 op De Regenboog, terwijl ik de andere drie dagen lekker aan het rouleren ben. Volgend jaar hoop ik weer andere SaKS smaken te proeven.”

“Ondertussen heb ik een vakstudie muziek afgerond. Ik wil graag mijn collega’s enthousiasmeren om met hun leerlingen muziek te maken. Ik kan ze daarin begeleiden. Eén ding is zeker: ik wil blijven leren. Nu denk ik erover om met de gymopleiding te beginnen. Handig als ik daar ook mijn bevoegdheid voor heb! Het is mooi - en best bijzonder - dat je die kans krijgt binnen een invalpoule.”

Best practices delen

Quinda Vader (43):

“Ik ben veertien jaar docent geweest op een Amsterdamse basisschool. Op een gegeven moment vond ik een druk gezinsleven in combinatie met het woon-werkverkeer Alkmaar-Amsterdam niet meer optimaal. Ik zocht in Alkmaar naar de mogelijkheid om in te vallen, maar de onzekerheid van een nulurencontract vond ik te groot. Toen SaKS mij polste over hun nieuwe SaKS poule, waar invalkrachten voor een vast aantal uren in dienst worden genomen, sprak mij dat meteen aan.”

“Naast mijn eigen lunchroom in de Alkmaarse binnenstad, werk ik op verschillende scholen als SaKS pouler. Juist als invalkracht kun je kennis en ervaring delen met de scholen. We zien veel op de locaties en kunnen best practices aandragen. Daarover zijn we in gesprek met de directeuren en tegelijkertijd werk ik aan mijn eigen ontwikkeling. Ik kan de poule iedereen aanraden om zo over jezelf en verschillende scholen te leren.”

Contact


Werken bij SaKS

Wil je weten wat werken bij SaKS kan inhouden? Of misschien wil je weten welke vacatures er op dit moment beschikbaar zijn, kijk dan even op de Werken bij pagina.

logo 't Baeken locatie Faktorij Over deze school

't Baeken locatie Faktorij

’t Baeken is een Integraal Kind Centrum waar kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Talenten waarmee zij de toekomst kunnen uitvinden. De wereld is niet af, maar jij kunt hem vormgeven. Dat is de boodschap die wij kinderen willen meegeven.

logo De Driemaster Over deze school

De Driemaster

Bij de Driemaster kiezen leerlingen steeds meer zelf hoe zij willen leren: liggend op de grond, staand aan een tafel, zittend in een groepje of alleen op een stiltewerkplek. Ook hebben we in school een ‘speel/werk plein’ waar kinderen zich kunnen ontplooien los van de leeftijdsgroep waartoe ze behoren.

logo Matthieu Wiegman Over deze school

Matthieu Wiegman

Wij geloven dat ieder kind ‘leerkracht’ heeft. Een intrinsieke nieuwsgierigheid en motivatie om te leren. Onze taak als school is het om dat vlammetje verder aan te wakkeren en om te zetten in leerresultaten die aansluiten op zijn ontwikkeling en interesses. Leren gaat vanzelf als je vanuit plezier de wereld mag ontdekken. Wij doen het Samen. Eigen. Wijzer.

logo De Burijn Over deze school

De Burijn

Op De Burijn bouwen docenten een persoonlijke band op met hun leerlingen en hoort elk kind erbij. Het begint met het besef dat kinderen zich blootgeven en open staan voor vorming in houding en gedrag, als zij gezien worden en zich gewaardeerd voelen. Dat is ook het schoolklimaat dat we nastreven.

logo Erasmus Over deze school

Erasmus

Op de Erasmus bewegen we samen in en naar een uitdagende omgeving. De Erasmus is in ontwikkeling. We kijken steeds naar dat wat nodig is om kinderen te betrekken en te motiveren om te komen tot leren met plezier. We stimuleren een leeromgeving waar de interactie tussen de kinderen (en de leerkracht) een belangrijke rol speelt.

logo Kardinaal de Jong Over deze school

Kardinaal de Jong

Een gezonde levensstijl is de basis voor goede schoolprestaties en minder schooluitval. De Kardinaal de Jongschool is in het trotse bezit van het vignet Gezonde School. Het is één van de weinige basisscholen in Alkmaar, waar kinderen vanaf groep 1 gymles krijgen van een vakdocent.

logo Matthias Over deze school

Matthias

Ieder kind verdient het om gezien en gehoord te worden. Ieder kind hoort kansen te krijgen om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. De Matthiasschool neemt die verantwoordelijkheid uiterst serieus. Onze leerkrachten geven er dagelijks vol passie uitvoering aan.

logo De Kring Over deze school

De Kring

De Kring gelooft in Ontwikkelingsgericht Onderwijs en werkt al jaren vanuit deze aanpak. De Kring is een plek waar we samen- leerkrachten, leerlingen en ouders- werken aan goed en eigentijds onderwijs voor ieder kind. Dit vindt plaats in een uitdagende leeromgeving, die klas overstijgend is en op de onderwijsbehoefte van de kinderen aansluit.

logo De Regenboog locatie Tochtwaard Over deze school

De Regenboog locatie Tochtwaard

Kinderen gaan met plezier naar school. En ze gaan ook weer blij naar huis. Dat vinden we het allerbelangrijkst bij basisschool De Regenboog, locatie Tochtwaard. We sturen onze leerlingen de wereld in als zelfstandige denkers. Vol zelfvertrouwen, met een eigen mening en voldoende vaardigheden om mee te bewegen met de maatschappij.

logo De Vlindertuin Over deze school

De Vlindertuin

De Vlindertuin is een school voor speciaal basisonderwijs. Het is belangrijk dat alle kinderen zich op onze school welkom en veilig voelen. Ons team laat de kinderen merken dat er vertrouwen is in hun ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert ze daarbij. Dit gebeurt in een rustige leeromgeving met grote voorspelbaarheid en duidelijke grenzen.

logo De Wegwijzer Over deze school

De Wegwijzer

Op De Wegwijzer krijgen Kinderen hun eigen niveau instructie, ongeacht leeftijd, om vervolgens uit te waaieren om alleen of in groepjes aan opdrachten en thema’s te werken. Wij geloven dat de 21e eeuw vraagt om 21e-eeuws onderwijs. Onderwijs waarin kinderen leren om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

logo De Lispeltuut Over deze school

De Lispeltuut

Als ouders vragen wat hun kinderen leren op de Lispeltuut, dan zeggen wij: kinderen leren zichzelf kennen. Natuurlijk, schoolvakken als rekenen, taal en spelling zijn belangrijk, maar kennisverwerving is bij ons geen doel op zich. Kennis alleen is niet genoeg om uit te groeien tot een actieve en betrokken burger in de 21e eeuw.

logo Sint Adelbertus locatie Nieuwlandersingel Over deze school

Sint Adelbertus locatie Nieuwlandersingel

De Adelbertusschool draagt al bijna 100 jaar bij aan de ontwikkeling van Alkmaar. Onze kinderen zijn de toekomst van onze stad. Wij leren onze kinderen hun talenten en kansen te ontdekken en geven ze een sterke basis mee om een waardevol onderdeel te kunnen zijn van de maatschappij. Nu en in de toekomst. Dat maakt ons trots. Iedere dag weer.

logo Het Kompas Over deze school

Het Kompas

Als basisschool proberen we, samen met ouders, de kinderen op te laten groeien tot zelfstandig denkende mensen met zelfvertrouwen. Dit betekent, dat op onze school waarden als zelfontplooiing, verantwoordelijkheid, openstaan voor ieders mogelijkheden, onderlinge ondersteuning en het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten belangrijk worden gevonden.

logo De Regenboog locatie Meidoornlaan Over deze school

De Regenboog locatie Meidoornlaan

Op de Regenboog vinden we het belangrijk om je eigen ‘ik’ te ontdekken, je eigen kracht te vinden en je eigen proces te volgen. Daarmee leggen we de nadruk op de zoektocht naar antwoorden. De zoektocht is van belang, niet het resultaat. We gaan samen op weg om je eigenheid te ontdekken.