Samen ontdekken hoe het anders kan

Bij SaKS geven we samen vorm aan het onderwijs van de toekomst. En daarmee ook aan jouw professionele ontwikkeling.

Werken bij SaKS

Worden wie je bent; dat is de missie van SaKS. Het geldt voor leerlingen én collega's. Op onze scholen geven we jou de ruimte, inspireren we je én dagen we je uit om jezelf te ontdekken en te ontwikkelen. Wil jij bezig zijn met het onderwijs van de 21e eeuw? Word dan één van de vernieuwers bij SaKS.

VacaturesLid Raad van Toezicht SaKS

SaKS is per 1 januari 2024 op zoek naar een Lid Raad van Toezicht

Onderwijsassistent - de Kring

De Kring is vanaf 1 oktober 2023 op zoek naar een onderwijsassistent voor 0,4 fte.

Leerkracht LB - de Kring

De Kring is per 1 oktober 2023 op zoek naar leerkracht LB.

Leerkracht LB - Regenboog Tochtwaard (groep 6)

De Regenboog Tochtwaard is per 1 oktober (of in overleg) op zoek naar een leerkracht LB - groep 6 voor 0,4 -1,0 fte.

Zij-instroomtraject - Leerkracht SaKS

SaKS is per 1 februari 2024 op zoek naar zij-instromers.

Open sollicitatie
Via dit formulier solliciteer je bij SaKS. We maken graag kennis met je!

Liever direct solliciteren op een functie? Bekijk onze vacatures

Meer mogelijkheden

 


LIO

Ben jij Leraar In Opleiding en op zoek naar een plek voor je eindstage?
We komen graag met je in contact.

Meer info


Zij-instromer

Werk je momenteel in een ander branche maar denk je er over om in het onderwijs te gaan werken? Bekijk hier onze mogelijkheden.

Meer info


De Talentcirkel

Ben je enthousiast over wat je doet en zou je dat wel eens voor de klas willen vertellen. Dan zijn we op zoek naar jou.

Meer info


SaKS Poule

Maak kennis met de verschillende SaKS scholen via onze SaKS poule. Flexibel inzetbaar maar wel in een vast kader.

Meer info


Zo kijken wij tegen onderwijs aan

Kom je ontwikkelen bij SaKS

Bij SaKS realiseren we ons dat zowel je werk, gezondheid en thuissituatie heel belangrijk voor je zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om met je mee te denken: waar sta je in je carrière? Voel je je fit? Wat wil je bereiken? Wat zijn je talenten, je drijfveren en hoe krijgen we deze helder? En daarbij wat heb je hiervoor persoonlijk nodig?

logo 't Baeken locatie Faktorij Over deze school

't Baeken locatie Faktorij

’t Baeken is een Integraal Kind Centrum waar kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Talenten waarmee zij de toekomst kunnen uitvinden. De wereld is niet af, maar jij kunt hem vormgeven. Dat is de boodschap die wij kinderen willen meegeven.

logo De Driemaster Over deze school

De Driemaster

Bij de Driemaster kiezen leerlingen steeds meer zelf hoe zij willen leren: liggend op de grond, staand aan een tafel, zittend in een groepje of alleen op een stiltewerkplek. Ook hebben we in school een ‘speel/werk plein’ waar kinderen zich kunnen ontplooien los van de leeftijdsgroep waartoe ze behoren.

logo Matthieu Wiegman Over deze school

Matthieu Wiegman

Wij geloven dat ieder kind ‘leerkracht’ heeft. Een intrinsieke nieuwsgierigheid en motivatie om te leren. Onze taak als school is het om dat vlammetje verder aan te wakkeren en om te zetten in leerresultaten die aansluiten op zijn ontwikkeling en interesses. Leren gaat vanzelf als je vanuit plezier de wereld mag ontdekken. Wij doen het Samen. Eigen. Wijzer.

logo De Burijn Over deze school

De Burijn

Op De Burijn bouwen docenten een persoonlijke band op met hun leerlingen en hoort elk kind erbij. Het begint met het besef dat kinderen zich blootgeven en open staan voor vorming in houding en gedrag, als zij gezien worden en zich gewaardeerd voelen. Dat is ook het schoolklimaat dat we nastreven.

logo Erasmus Over deze school

Erasmus

Op de Erasmus bewegen we samen in en naar een uitdagende omgeving. De Erasmus is in ontwikkeling. We kijken steeds naar dat wat nodig is om kinderen te betrekken en te motiveren om te komen tot leren met plezier. We stimuleren een leeromgeving waar de interactie tussen de kinderen (en de leerkracht) een belangrijke rol speelt.

logo Kardinaal de Jong Over deze school

Kardinaal de Jong

Een gezonde levensstijl is de basis voor goede schoolprestaties en minder schooluitval. De Kardinaal de Jongschool is in het trotse bezit van het vignet Gezonde School. Het is één van de weinige basisscholen in Alkmaar, waar kinderen vanaf groep 1 gymles krijgen van een vakdocent.

logo Matthias Over deze school

Matthias

Ieder kind verdient het om gezien en gehoord te worden. Ieder kind hoort kansen te krijgen om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. De Matthiasschool neemt die verantwoordelijkheid uiterst serieus. Onze leerkrachten geven er dagelijks vol passie uitvoering aan.

logo De Kring Over deze school

De Kring

De Kring gelooft in Ontwikkelingsgericht Onderwijs en werkt al jaren vanuit deze aanpak. De Kring is een plek waar we samen- leerkrachten, leerlingen en ouders- werken aan goed en eigentijds onderwijs voor ieder kind. Dit vindt plaats in een uitdagende leeromgeving, die klas overstijgend is en op de onderwijsbehoefte van de kinderen aansluit.

logo De Regenboog locatie Tochtwaard Over deze school

De Regenboog locatie Tochtwaard

Kinderen gaan met plezier naar school. En ze gaan ook weer blij naar huis. Dat vinden we het allerbelangrijkst bij basisschool De Regenboog, locatie Tochtwaard. We sturen onze leerlingen de wereld in als zelfstandige denkers. Vol zelfvertrouwen, met een eigen mening en voldoende vaardigheden om mee te bewegen met de maatschappij.

logo De Vlindertuin Over deze school

De Vlindertuin

De Vlindertuin is een school voor speciaal basisonderwijs. Het is belangrijk dat alle kinderen zich op onze school welkom en veilig voelen. Ons team laat de kinderen merken dat er vertrouwen is in hun ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert ze daarbij. Dit gebeurt in een rustige leeromgeving met grote voorspelbaarheid en duidelijke grenzen.

logo De Wegwijzer Over deze school

De Wegwijzer

Op De Wegwijzer krijgen Kinderen hun eigen niveau instructie, ongeacht leeftijd, om vervolgens uit te waaieren om alleen of in groepjes aan opdrachten en thema’s te werken. Wij geloven dat de 21e eeuw vraagt om 21e-eeuws onderwijs. Onderwijs waarin kinderen leren om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

logo De Lispeltuut Over deze school

De Lispeltuut

Als ouders vragen wat hun kinderen leren op de Lispeltuut, dan zeggen wij: kinderen leren zichzelf kennen. Natuurlijk, schoolvakken als rekenen, taal en spelling zijn belangrijk, maar kennisverwerving is bij ons geen doel op zich. Kennis alleen is niet genoeg om uit te groeien tot een actieve en betrokken burger in de 21e eeuw.

logo Sint Adelbertus locatie Nieuwlandersingel Over deze school

Sint Adelbertus locatie Nieuwlandersingel

De Adelbertusschool draagt al bijna 100 jaar bij aan de ontwikkeling van Alkmaar. Onze kinderen zijn de toekomst van onze stad. Wij leren onze kinderen hun talenten en kansen te ontdekken en geven ze een sterke basis mee om een waardevol onderdeel te kunnen zijn van de maatschappij. Nu en in de toekomst. Dat maakt ons trots. Iedere dag weer.

logo Het Kompas Over deze school

Het Kompas

Als basisschool proberen we, samen met ouders, de kinderen op te laten groeien tot zelfstandig denkende mensen met zelfvertrouwen. Dit betekent, dat op onze school waarden als zelfontplooiing, verantwoordelijkheid, openstaan voor ieders mogelijkheden, onderlinge ondersteuning en het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten belangrijk worden gevonden.

logo De Regenboog locatie Meidoornlaan Over deze school

De Regenboog locatie Meidoornlaan

Op de Regenboog vinden we het belangrijk om je eigen ‘ik’ te ontdekken, je eigen kracht te vinden en je eigen proces te volgen. Daarmee leggen we de nadruk op de zoektocht naar antwoorden. De zoektocht is van belang, niet het resultaat. We gaan samen op weg om je eigenheid te ontdekken.

logo De Waaier Over deze school

De Waaier

Als kinderen uit het buitenland nieuw in Nederland zijn, stromen zij niet direct in bij het reguliere basisschool. Zij kunnen terecht bij Taalklas de Waaier om eerst de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Kinderen van 6 t/m 12 jaar, die korter dan 1 jaar in Nederland verblijven, leren hier in een jaar tijd de basis van het Nederlands spreken, lezen en schrijven. Daarbij kijken we door de groepen heen naar het individuele niveau van het kind.