Alkmaar

Over ons

Wij zijn SaKS, vijftien katholieke basisscholen in Alkmaar en Bergen. Op onze scholen zijn we nieuwsgierig naar ieder kind en elk talent. Schoolteams zetten zich met hart en ziel in om kinderen te helpen hun talent(en) te ontwikkelen en om leerlingen met plezier naar school te laten gaan. Zodat ze zelfbewust en vol zelfvertrouwen in de wereld staan. Bij SaKS kun je worden wie je bent.

 

SaKS plein

Op het bestuurskantoor, het SaKS plein, werken we samen om onze scholen en het bestuur zo goed mogelijk te ondersteunen. Op ons plein vind je medewerkers gespecialiseerd in onder andere ICT, HR, financiën, huisvesting, communicatie en natuurlijk onderwijskwaliteit.

Bestuur

Het College van Bestuur van SaKS wordt gevormd door Anne Bruggeman. Anne staat voor de sturingsfilosofie van SaKS. Worden wie je bent. Samen zorgen dat kinderen vertrouwen krijgen in hun eigen vermogen om te kiezen, hun talenten te verkennen en samen te werken. Zodat ze hun mouwen opstropen en vol enthousiasme, optimisme en energie van betekenis zijn.

Ook is Anne vanuit SaKS aangesloten bij de beweging Leve het onderwijs! waar schoolbestuurders vanuit het hele land samenkomen. Want Anne realiseert zich dat de mooie ideeën en plannen van SaKS alleen volledig tot uiting kunnen komen als er stevige verbindingen liggen. Zowel landelijk als in de regio.

Anne wordt bijgestaan door het SaKS plein en het directeurencollectief. Maar ook de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn belangrijke sparringpartners voor haar. En de Toekomstraad niet te vergeten!

Raad van Toezicht

Bij SaKS werken we volgens het raad-van-toezicht-model. De Raad van Toezicht (RvT) houdt zelfstandig en onafhankelijk toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij SaKS en staat het bestuur met raad terzijde. De RvT is de werkgever van het bestuur.
In onze RvT:
– Margret de Blanken (voorzitter)
– Tim Klein
– Inge Hettinga
– Joris Knauf
– Saskia Struik

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zitten ouders en medewerkers van SaKS scholen. Samen behartigen ze de belangen van alle SaKS scholen. De GMR werkt nauw samen met het College van Bestuur.

Binnen de GMR vallen de volgende werkgroepen:
– Onderwijs, kwaliteitszorg en ICT
– Reorganisatie, Innovatie en Identiteit
– Financiën en marketing
– HRM

In het dagelijks bestuur van onze GMR:
– Sabine Roodzant (voorzitter)
– Martijn Voorhout (secretaris)

Meer weten over de GMR?
Neem gerust contact op via gmr@saks.nl

Jaarverslagen

Benieuwd naar het reilen en zeilen van SaKS? De ontwikkelingen, het beleid maar ook SaKS in cijfers. Je leest het terug in onze jaarverslagen.

Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure

Het kan iedereen overkomen: er gebeurt iets op school waar je je onprettig of onzeker over voelt. Het is dan het beste om met diegene te praten die dat gevoel veroorzaakt. Soms lukt of kan dat niet. Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor ouders, leerlingen, leraren en medewerkers. Hij of zij luistert en neemt je verhaal serieus. Ook helpt de vertrouwenspersoon om de zaken in perspectief te plaatsen en denkt met je mee over wat je kunt doen. Als je vervolgstappen wilt nemen, kan de vertrouwenspersoon je daarbij ook ondersteunen.

Wanneer kan ik naar de vertrouwenspersoon?
Je kunt naar de vertrouwenspersoon met meldingen, klachten, vragen, problemen of twijfels. Bijvoorbeeld over ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen en integriteit. Of over communicatie- onderwijs- of organisatiekwesties. Ook als je het vermoeden hebt van een misstand of onregelmatigheid, als je iets ziet wat niet door de beugel kan binnen onze organisatie, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wie zijn onze vertrouwenspersonen
Irma van Harlingen en Freek Walther zijn onze vertrouwenspersonen. Zij zijn extern. Bij SaKS kiezen we hier bewust voor, omdat mensen externe vertrouwenspersonen als laagdrempelig, onafhankelijk en objectief ervaren.

Contact met onze vertrouwenspersonen?
Contact opnemen kan via: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl
Of via telefoonnummers. Irma van Harlingen: 088 1119910 en Freek Walther: 088 1119903

Veelgestelde vragen

Waarschijnlijk heb je al geprobeerd om het zelf op te lossen. Als dat niet lukt of kan, neem dan contact op met de externe vertrouwenspersoon. Dat kan via e-mail naar: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl. Of bel naar: Irma van Harlingen: 088 1119910 en Freek Walther: 088 119903

De externe vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt je als je een klacht hebt. Samen bekijken jullie welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Vaak lukt dat door een of meer bemiddelende gesprekken.

Kom je er dan niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij het bevoegd gezag van SaKS of bij de Landelijke Klachtencommissie waarbij SaKS is aangesloten. Heel zelden is aangifte doen bij politie of justitie aan de orde. In dat geval informeert de externe vertrouwenspersoon je ook over de mogelijkheden die je dan hebt en over de procedures die daarbij horen.

Wil je de volledige tekst over de klachtenregeling van SaKS lezen? Klik dan hier.

Alle gesprekken met onze vertrouwenspersoon zijn natuurlijk vertrouwelijk. De enige uitzondering hierop is als er sprake is van acuut gevaar of een strafbaar feit. Dit is zelden het geval. Verder wil de externe vertrouwenspersoon soms een gesprek met diegene over wie je klacht gaat. Of met je directeur of bestuurder. Dat doet de vertrouwenspersoon nóóit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Bovendien spreken jullie de stappen van tevoren goed door. Niets gebeurt buiten je om.

Denk aan agressie, geweld, discriminatie, racisme, pesten of (seksuele) intimidatie: alles wat niet prettig of ongewenst is. Het kan jezelf overkomen, maar je kunt er ook getuige van zijn. In beide gevallen kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Als je denkt dat er sprake is van handelingen die de organisatie schade toebrengen, dan noemen we dat een misstand of onregelmatigheid. Dat moet je ‘op redelijke gronden’ kunnen aantonen. Dat wil zeggen: het is fijn als er een vorm van bewijs van de situatie is. Denk aan (de dreiging van) strafbare feiten, misbruik van bevoegdheden, fraude, informatie lekken of bewust onjuiste informatie verstrekken.

Belangrijk hierbij is dat de organisatie (SaKS) de gedupeerde partij is. Iedereen die een relatie heeft met SaKS kan een melding van misstand of onregelmatigheid doen.

Veiliger met Privacy

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk.
Lees hier meer over hoe SaKS met privacy omgaat.