Samen SaKS

Wij zijn SaKS, vijftien basisscholen in Alkmaar en Bergen. Op onze scholen zijn we nieuwsgierig naar ieder kind. We zetten ons met hart en ziel in om kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen en met plezier naar school te laten gaan. Zodat ze zelfbewust en vol zelfvertrouwen in de wereld van nu en die van morgen staan: bij SaKS kun je worden wie je bent.

Visie

Benieuwd naar onze vacatures?

De toekomst van de wereld zit vandaag op onze scholen

De wereld om ons heen verandert. We zijn op weg naar een toekomst waarin we nieuwe vaardigheden nodig hebben. Daarom is het tijd om ook ons basisonderwijs te veranderen. Op onze vijftien scholen ontdekken we hoe het anders kan, met onze leraren, voor onze leerlingen. 

Naast andere vaardigheden gaat het in de toekomst ook om andere uitdagingen. Thema’s zoals milieu, globalisering en samenwerken zijn bepalend voor hoe de toekomst van onze wereld eruit ziet. 

Wij willen daarom dat ons onderwijs veel meer verbinding maakt met de wereld en de dag van morgen. En de dag daarna. Zo geven we onze kinderen de basis voor een gezond en gelukkig leven. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor de wereld waar ze in leven.

Meer over onze scholen

logo 't Baeken locatie Faktorij Over deze school

't Baeken locatie Faktorij

’t Baeken is een Integraal Kind Centrum waar kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Talenten waarmee zij de toekomst kunnen uitvinden. De wereld is niet af, maar jij kunt hem vormgeven. Dat is de boodschap die wij kinderen willen meegeven.

logo De Driemaster Over deze school

De Driemaster

Bij de Driemaster kiezen leerlingen steeds meer zelf hoe zij willen leren: liggend op de grond, staand aan een tafel, zittend in een groepje of alleen op een stiltewerkplek. Ook hebben we in school een ‘speel/werk plein’ waar kinderen zich kunnen ontplooien los van de leeftijdsgroep waartoe ze behoren.

logo Matthieu Wiegman Over deze school

Matthieu Wiegman

Wij geloven dat ieder kind ‘leerkracht’ heeft. Een intrinsieke nieuwsgierigheid en motivatie om te leren. Onze taak als school is het om dat vlammetje verder aan te wakkeren en om te zetten in leerresultaten die aansluiten op zijn ontwikkeling en interesses. Leren gaat vanzelf als je vanuit plezier de wereld mag ontdekken. Wij doen het Samen. Eigen. Wijzer.

logo De Burijn Over deze school

De Burijn

Op De Burijn bouwen docenten een persoonlijke band op met hun leerlingen en hoort elk kind erbij. Het begint met het besef dat kinderen zich blootgeven en open staan voor vorming in houding en gedrag, als zij gezien worden en zich gewaardeerd voelen. Dat is ook het schoolklimaat dat we nastreven.

logo Erasmus Over deze school

Erasmus

Op de Erasmus bewegen we samen in en naar een uitdagende omgeving. De Erasmus is in ontwikkeling. We kijken steeds naar dat wat nodig is om kinderen te betrekken en te motiveren om te komen tot leren met plezier. We stimuleren een leeromgeving waar de interactie tussen de kinderen (en de leerkracht) een belangrijke rol speelt.

logo Kardinaal de Jong Over deze school

Kardinaal de Jong

Een gezonde levensstijl is de basis voor goede schoolprestaties en minder schooluitval. De Kardinaal de Jongschool is in het trotse bezit van het vignet Gezonde School. Het is één van de weinige basisscholen in Alkmaar, waar kinderen vanaf groep 1 gymles krijgen van een vakdocent.

logo Matthias Over deze school

Matthias

Ieder kind verdient het om gezien en gehoord te worden. Ieder kind hoort kansen te krijgen om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. De Matthiasschool neemt die verantwoordelijkheid uiterst serieus. Onze leerkrachten geven er dagelijks vol passie uitvoering aan.

logo De Kring Over deze school

De Kring

De Kring gelooft in Ontwikkelingsgericht Onderwijs en werkt al jaren vanuit deze aanpak. De Kring is een plek waar we samen- leerkrachten, leerlingen en ouders- werken aan goed en eigentijds onderwijs voor ieder kind. Dit vindt plaats in een uitdagende leeromgeving, die klas overstijgend is en op de onderwijsbehoefte van de kinderen aansluit.

logo De Regenboog locatie Tochtwaard Over deze school

De Regenboog locatie Tochtwaard

Kinderen gaan met plezier naar school. En ze gaan ook weer blij naar huis. Dat vinden we het allerbelangrijkst bij basisschool De Regenboog, locatie Tochtwaard. We sturen onze leerlingen de wereld in als zelfstandige denkers. Vol zelfvertrouwen, met een eigen mening en voldoende vaardigheden om mee te bewegen met de maatschappij.

logo De Vlindertuin Over deze school

De Vlindertuin

De Vlindertuin is een school voor speciaal basisonderwijs. Het is belangrijk dat alle kinderen zich op onze school welkom en veilig voelen. Ons team laat de kinderen merken dat er vertrouwen is in hun ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert ze daarbij. Dit gebeurt in een rustige leeromgeving met grote voorspelbaarheid en duidelijke grenzen.

logo De Wegwijzer Over deze school

De Wegwijzer

Op De Wegwijzer krijgen Kinderen hun eigen niveau instructie, ongeacht leeftijd, om vervolgens uit te waaieren om alleen of in groepjes aan opdrachten en thema’s te werken. Wij geloven dat de 21e eeuw vraagt om 21e-eeuws onderwijs. Onderwijs waarin kinderen leren om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

logo De Lispeltuut Over deze school

De Lispeltuut

Als ouders vragen wat hun kinderen leren op de Lispeltuut, dan zeggen wij: kinderen leren zichzelf kennen. Natuurlijk, schoolvakken als rekenen, taal en spelling zijn belangrijk, maar kennisverwerving is bij ons geen doel op zich. Kennis alleen is niet genoeg om uit te groeien tot een actieve en betrokken burger in de 21e eeuw.

logo Sint Adelbertus locatie Nieuwlandersingel Over deze school

Sint Adelbertus locatie Nieuwlandersingel

De Adelbertusschool draagt al bijna 100 jaar bij aan de ontwikkeling van Alkmaar. Onze kinderen zijn de toekomst van onze stad. Wij leren onze kinderen hun talenten en kansen te ontdekken en geven ze een sterke basis mee om een waardevol onderdeel te kunnen zijn van de maatschappij. Nu en in de toekomst. Dat maakt ons trots. Iedere dag weer.

logo Het Kompas Over deze school

Het Kompas

Als basisschool proberen we, samen met ouders, de kinderen op te laten groeien tot zelfstandig denkende mensen met zelfvertrouwen. Dit betekent, dat op onze school waarden als zelfontplooiing, verantwoordelijkheid, openstaan voor ieders mogelijkheden, onderlinge ondersteuning en het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten belangrijk worden gevonden.

logo De Regenboog locatie Meidoornlaan Over deze school

De Regenboog locatie Meidoornlaan

Op de Regenboog vinden we het belangrijk om je eigen ‘ik’ te ontdekken, je eigen kracht te vinden en je eigen proces te volgen. Daarmee leggen we de nadruk op de zoektocht naar antwoorden. De zoektocht is van belang, niet het resultaat. We gaan samen op weg om je eigenheid te ontdekken.

logo De Waaier Over deze school

De Waaier

Als kinderen uit het buitenland nieuw in Nederland zijn, stromen zij niet direct in bij het reguliere basisschool. Zij kunnen terecht bij Taalklas de Waaier om eerst de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Kinderen van 6 t/m 12 jaar, die korter dan 1 jaar in Nederland verblijven, leren hier in een jaar tijd de basis van het Nederlands spreken, lezen en schrijven. Daarbij kijken we door de groepen heen naar het individuele niveau van het kind.

Blijf op de hoogte

Onze ontdekkingstocht naar het onderwijs van de toekomst levert prachtige verhalen op.
Deze delen we via ons eigen online magazine.

Wil je de magazines periodiek in je mailbox ontvangen? Dat kan.

Uiteraard gaan we op een correcte wijze om met je persoonsgegevens. Hoe? Dat lees je in het privacy statement.

Werken bij SaKS

Ben jij leraar en wil jij je ontwikkelen? Dan zoeken we jou!

Bekijk vacatures

Over SaKS

Samen sterker, samen katholiek basisonderwijs

Lees over SaKS

SaKS Tijdlijn

Onze visie is voortvloeisel uit de talrijke dingen die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Een deel daarvan kun je zien in onze tijdlijn.

Bekijk de tijdlijn