Onderwijsconcept de Nieuwe Alkmaarse van start in 2025

16 april 2024

Vernieuwend onderwijsconcept de Nieuwe Alkmaarse gaat in schooljaar 25/26 van start. Dat hebben de zes betrokken besturen begin april 2024 besloten. Daarmee wordt het begin van de Nieuwe Alkmaarse een jaar uitgesteld.

Primair onderwijsbesturen Ronduit Onderwijs en SaKS en voortgezet onderwijsbesturen Jan Arentsz, Adriaan Roland Holst, PCC en SOVON nemen meer tijd om het gezamenlijke onderwijsconcept goed neer te zetten.

Wat is de Nieuwe Alkmaarse?
De Nieuwe Alkmaarse biedt een eigentijdse onderwijsvorm in aanvulling op het huidige aanbod in de regio. Hier kiezen kinderen in een rijke leeromgeving hoe hun eigen leerproces eruitziet en ontdekken zij de wereld. Ze worden uitgedaagd om hun interesses en talenten te onderzoeken en verder uit te bouwen. Alleen, met elkaar en vooral: midden in de maatschappij.

De Nieuwe Alkmaarse maakt zich los van de huidige structuren en klassensystemen en beweegt weg van toetsen, gemiddelden en drempels die nu nog (te) vaak in het reguliere onderwijsstelsel worden ervaren. Leerkrachten hebben een coachende rol en leren gebeurt met hart, hoofd en handen.

Onderwijs zonder drempels in de maak
Omdat veel kinderen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs als drempel ervaren, was het oorspronkelijke idee om in schooljaar 24/25 te beginnen met een groep kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Zij zouden in een rijke leeromgeving van de Nieuwe Alkmaarse ongemerkt doorstromen van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Zonder overstap of omschakeling. Vanuit daar zou de Nieuwe Alkmaarse verder uitbreiden richting een doorgaande onderwijsvorm voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar.

Gaandeweg bleek dat het binnen de beperkte tijd alleen haalbaar was om te starten met een huidige groep 7 en 8, in plaats van het oorspronkelijke idee: een combinatie van bovenbouwgroepen in het primair onderwijs en de huidige brug- of dakpanklassen uit het voortgezet onderwijs. Het idee om een doorgaande onderwijsvorm op te tuigen voor kinderen tussen 4 en 18 jaar vraagt om de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs. Daar is tijd en aandacht voor nodig.

Alle besturen staan nog steeds voor de volle 100% achter de Nieuwe Alkmaarse. De wens is om in het schooljaar 25/26 het concept dan ook gezamenlijk uit te rollen, met goed onderwijs, een passende locatie en een doordachte start.

Onderwijsconcept en platform
Naast het onderwijsconcept werkt de Nieuwe Alkmaarse aan een platform. Op 7 maart 2024 organiseerde de werkgroep de Nieuwe Alkmaarse in samenwerking met de gemeente Alkmaar een Ambitietafel in de Stadsfabriek in Alkmaar waar ruim 130 mensen op af kwamen. Het doel: een beweging binnen en buiten het onderwijs creƫren die gezamenlijk de urgentie en maatschappelijke betrokkenheid voelt van drempelloos onderwijs voor iedereen. Dit platform, ook een samenwerking van de genoemde besturen, zal ook in schooljaar 2024-2025 actief zijn met informatie, podcasts en andere zaken.