100 jaar onderwijs onder één nieuw dak

19 november 2021
Op de Wegwijzer werd dit najaar een groots jubileum gevierd. Vier collega’s tellen samen voor wel 100 jaar aan onderwijservaring. Bakken enthousiasme en competenties onder één dak! Een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Lees hier over hun verschillende belevenissen en avonturen in het onderwijs.

Vier op een rij

Onder het nieuwe dak van de Wegwijzer werken Gerda Akkerman, Manon Bakker, Sandra Morsch en Paul Bakker aan toekomstgericht onderwijs. Dat zij alle vier dit schooljaar een 25 jarig jubileum vierden was een verrassing. Bij Paul viel onverwacht ook een brief op de mat. Onverwacht, omdat zijn eerste werkzame jaren in het onderwijs in Engeland plaatsvonden. Met wel vier collega’s die een 25 jarig jubileum vieren, was het tijd om flink uit te pakken. Op een vrijdagmiddag speelden de leerlingen het laatste uur spelletjes en aten zij ijsjes. De schooldag werd afgesloten met een borrel met het team. Het team dat voor ieder van hen een gouden element is in zoveel jaren werkplezier. ‘Een fijn team om je heen hebben, dat geeft je dag kleur’ aldus Manon.

Manon Bakker

Manon werkt ruim 22 jaar bij de Wegwijzer en voor haar is geen dag hier hetzelfde. ‘’We doen het met zijn allen en hebben eigenlijk altijd een topteam gehad. Samen hebben we echt iets neergezet. We zijn een van de meest vooruitstrevende scholen van Alkmaar. Hier kan heel snel wat en wordt het ook gedaan. Binnen SaKS krijgen we veel eigenaarschap. Juist wij, degene die met de leerlingen werken, kunnen zeggen dit willen wij ondernemen.’’

De afgelopen vijf jaar stond Manon voor de groepen 1/2 en werkte zij daarnaast aan het vormgeven van het IKC en het creëren van ouderbetrokkenheid. ‘’De leerlingen en verschillende culturen spreken mij aan. Het contact met de ouders is erg fijn, we brengen ze in contact met elkaar en zetten zo een vangnet op.‘’ Ze is erg benieuwd naar wat de toekomst brengt. ‘’Ik denk dat we meer toewerken naar een individuele blik op een kind, want niet iedereen start bijvoorbeeld het beste op hetzelfde moment. Juist Corona maakte duidelijk dat er kinderen zijn die andere schooltijden nodig hebben of best goed thuis konden werken. Zij zijn bijvoorbeeld heel bewegelijk en konden tijdens het werken af en toe naar buiten.’’ Hoe onderwijs anders te organiseren is en toekomstbestendig gemaakt kan worden, zijn als vanzelfsprekend zaken waar zij zich mee bezig houdt. Terug naar klassikaal lesgeven? Dat is voor haar in elk geval geen optie meer.

 

Gerda Akkerman

Gerda is een spil in het web van de Wegwijzer en in het team heeft ze verschillende rollen. De Wegwijzer werkt zonder schoolleider, maar met specialisten. Zo worden zaken breed gedragen door collega’s en zoekt zij contact met collega’s buiten de school. ‘’Als rekenspecialist heb ik een rekennetwerk opgericht om samen te sparren en ideeën uit te wisselen.’’ Delen en samenwerken is iets wat zij startende leerkrachten wil meegeven. ‘’Het is van belang om samen dingen te doen en niet alleen verantwoordelijk te zijn in jouw eigen klaslokaal. Je kunt van elkaar leren, zowel van nieuw naar oud als oud naar jong.’’

Van elkaar leren, zowel van nieuw naar oud als oud naar jong.

Binnen en buiten SaKS heeft Gerda veel contact met collega’s. ‘’Het cirkeltje was voor mij echt rond, toen ik bij een schoolleiders-tweedaagse aanwezig was. Hier werd overlegd over dingen die wij als leerkrachten van SaKS hadden ingebracht.’’ In de uitvoering van het unitonderwijs en de nieuwbouw van de Wegwijzer was ze ook erg betrokken. ‘’We hadden veel inspraak en volgden het van nabij, het is wel echt mijn kindje geworden.’’

Bij de start van haar carrière, 25 jaar geleden, had zij nog niet de overview die ze nu heeft. ‘’ Je verandert van startende leerkracht naar ervaren leerkracht en daar hoort vaak ook een andere rol bij.’’ Dat veranderen heeft altijd al in haar gezeten. ‘’In het begin heb ik tien jaar groep 5 gehad, maar geen één jaar was hetzelfde. Ik wil uitgedaagd blijven en kennis opnemen.’’ Na 25 jaar is dus niet het moment aangebroken om achterover te leunen, want ‘’je kunt altijd een stapje verder kijken, wat kan er nog meer. Je bent nooit klaar, het kan altijd weer beter.’’

Paul Bakker

Voor Paul Bakker voelde het onderwijs 25 jaar geleden ‘’gewoon goed’’. Na het doorlopen van de mavo, havo, vwo en het starten van verschillende studies, keek hij mee in de klas van zijn zus. ‘’Dat voelde prettig. Sinds ik de stap heb genomen om de PABO in twee jaar te volgen, is het altijd goed gekomen.’’ Na zijn studie startte hij als leerkracht in Engeland en 22 jaar geleden sloot hij zich aan bij SaKS. Iedere 5 á 6 jaar wisselt Paul van school en laat zich zo uitdagen door andere leerlingen, collega’s en boeken. ‘’Je begint het vak steeds meer in de vingers te krijgen. Ik vind het dan ook erg leuk om stagiaires te begeleiden. Je ziet dan dat je zelf ook echt gegroeid bent.’’ Startende leerkrachten wil hij meegeven dat ‘’het een veelzijdig beroep is, waar heel veel dingen bij elkaar komen. Geef aan waar je vastloopt en ga gewoon proberen. Draai zoveel mogelijk vlieguren, daar leer je het meeste van. Als je afgestudeerd bent, ga dan lekker de invalpoule in en reflecteer op iedere dag.’’

Dat blijven groeien gebeurt voor hem ook op de Wegwijzer. ‘’We hebben een andere manier van lesgeven ingevoerd en daar een school bij gebouwd, daar groei je dan ook in mee. Het is een dynamisch team. Hier gebeuren dingen, daar wil je aan bijdragen.
Rondleidingen geef ik met heel veel trots. Hoe gaaf is het om hier les te geven.’’

Sandra Morsch

Sandra spant de kroon met haar onderwijsjaren op de Wegwijzer. Haar eigen basisschooltijd vond hier namelijk ook plaats! 25 jaar geleden startte ze er weer, dit keer als onderwijsassistent. De connectie met de doelgroep van de school en ieder kind verder willen helpen, zijn voor haar de drijfveren om hier met plezier te werken. ‘’Ondanks de taal of iets wat in hen leven speelt, wil ik hen verder helpen. Leerkrachten hier hebben er veel voor over om hen goed uit te laten stromen en het belangrijkste vind ik dat ze blij naar school gaan.’’ Na 11 jaar startte ze de PABO, door een zetje in de rug van de toenmalige directeur. In 3 jaar rondde ze die af en op het moment staat voor groep 3 van de onderbouw-unit.

Sandra heeft alle bouwen doorlopen en weet hierdoor precies wat de leerlingen in welke groep moeten kennen. ‘’Voor mij was het fijn dat ik als die jaren bij verschillende leerkrachten en lesstijlen kon meekijken. Ik heb daar mijn pluspunten uitgehaald om zo mijn eigen stijl te vormen.’’ De organisatie van de lesdag vindt ze erg belangrijk, zodat ze gedurende de dag ook echt kan focussen op wat zij het liefste doet: lesgeven. Ze ziet hierbij nog meer ruimte om vakken als taal, spelling en rekenen spelenderwijs aan te bieden. Als rekencoördinator probeert ze nieuwe methodes uit. ‘’Wij staan allemaal open voor veranderingen en krijgen de kans. Soms proberen we ook een langere periode iets uit. Ik vind het belangrijk om dingen eerst goed op poten te zetten en dan stapje voor stapje te kijken waar je nog meer kunt winnen.’’