De Wegwijzer Academie

13 december 2017

Op de Wegwijzer Academie worden ouders geholpen met hun taalvaardigheid zodat zij hun kinderen weer kunnen helpen. Het initiatief won hiermee de “Pionierspot”, een door SaKS beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het beste idee op het gebied van onderwijsvernieuwing.

Op de Wegwijzer Academie worden ouders geholpen met hun taalvaardigheid zodat zij hun kinderen weer kunnen helpen. Het initiatief won hiermee de “Pionierspot”, een door SaKS beschikbaar gesteld bedrag voor het uitvoeren van het beste idee op het gebied van onderwijsvernieuwing.