Onderwijsinspectie waardeert SaKS maximaal

25 juni 2019

Als je onderwijs wilt bieden dat echt bij het kind aansluit, moet je als school het lef hebben om traditionele paden te verlaten en nieuwe wegen in te slaan. Bij SaKS stellen we de belevingswereld en talenten van de kinderen centraal, vanuit de overtuiging dat wij met deze vernieuwende aanpak meer te bieden hebben. Zowel aan onze leerlingen als onze leerkrachten. Wat is dan mooier dan een Onderwijsinspectie die bereid is uit haar comfortzone te stappen en ons hiervoor waardeert? Met de maximale score op alle drie de beoordelingsstandaarden!

‘Worden wie je bent’ overal zichtbaar

Het vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie werd uitgevoerd in de maanden maart, april en mei 2019. In haar samenvatting van het rapport stelt de inspectie onder meer dat ‘onze visie ‘Worden wie je bent’, zichtbaar leeft bij de schoolleiding, de leraren, de leerlingen en de ouders en dat alle scholen hier op hun eigen wijze invulling aan geven.’ Volgens de inspectie ‘heeft het SaKS-bestuur hierbij goed zicht op de kwaliteit van de scholen en de wijze waarop zij zich ontwikkelen en geeft het hier ook actief sturing aan.’ SaKS ontving driemaal de maximale waardering ‘goed’ voor de vaste ijkpunten kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording & dialoog.

“De wereld verandert razendsnel en dit vergt nieuwe vaardigheden, voor nieuwe manieren van leren en ontwikkelen. Daarom is visie en durf nodig, om ruimte te geven aan onze nieuwe generatie”

Weg met de starre afvinklijstjes!

Met onze vernieuwende systeem, dat uitgaat van vertrouwen, toont SaKS aan dat het traditionele kwaliteitszorgsysteem niet heilig is. Liever dan het star controleren van regeltjes en het afvinken van lijstjes die uitgaan van gemiddelden, geven wij kinderen en leerkrachten de ruimte om zich vrij te ontwikkelen en zelf initiatieven te ontplooien. Dit alles op basis van onze drie kernwaarden: Verwondering, Ontmoeting en Eigenheid. Vanuit de overtuiging dat alle mensen, groot en klein, zichzelf willen ontwikkelen om te worden wie zij zijn. Het was hartverwarmend om te ervaren dat de Inspectie van het Onderwijs openstaat voor deze systeemomslag en ons hierin het vertrouwen schenkt, uitgedrukt in de maximale waardering.

“We willen onderwijs op maat bieden, dat uitgaat van het talent, het samenwerken, de eigen ontwikkelingssnelheid en bewuste keuzes van kinderen”

Weetstelsel

De inspectie stelt in haar rapport dat het SaKS-bestuur deze ontwikkeling en beweging stimuleert, op basis van strategische richtsnoeren. Dit zijn: Bewegen naar eigenaarschap, Ontdekken en ontwikkelen van talenten en Samenwerken en verbinden. Anders gezegd: we willen onderwijs op maat bieden, dat uitgaat van het talent, het samenwerken, de eigen ontwikkelingssnelheid en bewuste keuzes van kinderen. Iedereen binnen SaKS neemt deze bewegingen als uitgangspunt en de kwaliteit ervan wordt gewaarborgd aan de hand van het ‘Weetstelsel’. Een grafische weergave in de vorm van een ‘stad’, van alle goede dingen die we binnen SaKS doen en hoe die met elkaar samenhangen.

‘Kippenvel’

De Onderwijsinspectie toonde zich vooral onder de indruk van hoe de scholen binnen SaKS in de praktijk vorm geven aan deze nieuwe werkwijze. Hierbij werden diverse ontwikkelings- en professionaliseringsactiviteiten bijgewoond. De inspectie stelde vast dat SaKS er gezamenlijk in slaagt de gezamenlijke visie binnen alle scholen te laten doordringen tot op leerlingenniveau. Bijzonder waren de persoonlijke reacties die wij terugkregen van de onderzoekers. Op diverse scholen hadden de enthousiaste verhalen van de kinderen de inspecteurs letterlijk ‘kippenvel bezorgd’. Een mooier compliment hadden wij niet kunnen ontvangen. Iets waar we met alle scholen, leerlingen, leerkrachten en medewerkers enorm trots op mogen zijn.

“Op diverse scholen hadden de enthousiaste verhalen van de kinderen de inspecteurs letterlijk kippenvel bezorgd”

Ruim baan voor talent

Deze hoge waardering van de Inspectie van het Onderwijs sterkt SaKS in haar bewuste keuze voor vertrouwen in het vakmanschap en de wezenlijke motivatie van leerkrachten. De wereld verandert razendsnel en dit vergt nieuwe vaardigheden, voor nieuwe manieren van leren en ontwikkelen. Daarom is visie en durf nodig, om ruimte te geven aan onze nieuwe generatie. Om zich te kunnen ontplooien in de richting en het tempo waarin de kinderen hun specifieke talenten optimaal kunnen ontwikkelen. SaKS gaat graag voort op deze ingeslagen weg, met uitdagend onderwijs van de toekomst!