Onze reis

We hebben de afgelopen jaren veel gedaan, erg veel. Op alle vlakken zijn de SaKS scholen en het bestuur in beweging gekomen. Een reis die ons heeft gebracht waar we nu staan. Een beeld van deze reis vind je op deze pagina.

Onderwijsinspectie beloont SaKS

Als je onderwijs wilt bieden dat echt bij het kind aansluit, moet je als school het lef hebben om traditionele paden te verlaten en nieuwe wegen in te slaan. Wat is dan mooier dan een Onderwijsinspectie die bereid is uit haar comfortzone te stappen en ons hiervoor waardeert? Met de maximale score op alle drie de beoordelingsstandaarden!

Lees het artikel

Leve het onderwijs

In 2018 zijn we samen Leve het onderwijs gestart. Een landelijk initiatief ván schoolbesturen, vóór schoolbesturen, leraren en iedereen die het onderwijs liefheeft. Leve het onderwijs laat zien hoe mooi het onderwijs is in Nederland en hoe goed scholen en onderwijsprofessionals het doen.

Isla Espiral

Het resultaat van een jaar lang brainstormen voor een nieuwe koers. Maar dan uitgewerkt in de belevingswereld van onze kinderen. De nieuwe strategische richting heeft als belangrijkste opbrengst: ‘Worden wie je bent.’ Om dit te ontdekken hebben we Isla Espiral ontwikkeld. Een avontuur waar kinderen gedurende hun schoolperiode doorheen gaan om spelenderwijs te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen bijdragen aan de wereld en hoe ze in relatie staan tot anderen.

Hoe bouw je de school van de toekomst?

Het belangrijkste is natuurlijk wat er in (en om) een schoolgebouw gebeurt. Maar het gebouw zelf speelt ook een belangrijke rol in het onderwijs van morgen. We bewegen van het klassikale onderwijs naar het “open” leren. Dit vraagt om aanpassingen aan onze gebouwen. Samenwerken en flexibiliteit zijn de uitdagingen.

Bewegend leren

Een kind 5 uur lang stil op een stoel zetten. Da’s best gek. Toch?

SaKS café on tour

Kennisuitwisseling op locatie

Een van de belangrijkste voordelen van onze samenwerking binnen SaKS is natuurlijk dat we een enorme achterban aan collega’s en dus kennis hebben. Veel meer dan alleen binnen onze eigen school. Om deze kennis voor iedereen toegankelijk te maken hebben we het ‘SaKS café on tour’ in het leveren geroepen.

Bij toerbeurt organiseert een SaKS school dit café en laat aan de andere scholen zien waar ze mee bezig zijn.

Gesprekken aan de keukentafel

Zijn we op de goede weg?

Vier leerkrachten, één bestuurder. Samen aan een keukentafel. De insteek van het gesprek is: wat zien we nu terug van onze reis naar het onderwijs van morgen? Hoe ervaren leerkrachten de ontwikkelingen? Welke ideeën leven er? Wat kan er beter of anders? Het gesprek en de uitkomsten zijn samengebracht in een brochure die vervolgens weer met alle stakeholders is gedeeld.

Dit is school

Video-animatie over het ‘waarom’ van de beweging. Om de noodzaak tot verandering snel en makkelijk te duiden hebben we in een geanimeerde uitleg van 1,5 minuut uitgelegd welke uitdaging we zijn aangegaan en waarom.

Kies voor mij

Zet onderwijs op de kaart

Onderwijs houdt niet op buiten de school. Het is een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel: “It takes a village to raise a child”. Een van de belangrijke spelers is natuurlijk de overheid. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in Alkmaar hebben we alle politieke partijen een broodtrommel gestuurd met informatie over het belang van onderwijs voor de stad. In de hoop dat alle partijen het onderwijs als onderdeel in hun verkiezingsprogramma zouden opnemen.

Leren zonder grenzen

Een van de belangrijkste inspiratiebronnen. De TED Talk van Ken Robinson. In deze video breekt hij een lans voor onderwijs dat loskomt van de traditie van gekaderd denken, standaarden en ‘het enige juiste antwoord’.