Frisse wind door de Waaier: van taalklas naar expertisecentrum

18 januari 2024

Om het toenemende aantal nieuwkomers ook de komende jaren een plek te kunnen geven groeit De Waaier uit tot expertisecentrum. Schoolbestuur SaKS slaat de handen ineen met Ronduit, Blosse, El Amal, Tabijn en Ithaka én gemeenten Alkmaar, Heiloo en Bergen. Begin januari tekenden zij de samenwerkingsovereenkomst. Met het expertisecentrum bieden ze onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 6-12 jaar voor de regio Alkmaar en omstreken.

Aantal aanmeldingen verdrievoudigd

Al ruim 30 jaar verzorgt taalklas de Waaier, onder de paraplu van SaKS, onderwijs voor nieuwkomers. Kinderen kunnen hier eerst de Nederlandse taal onder de knie krijgen voor ze doorstromen in het reguliere onderwijs. De laatste jaren is het aantal kinderen verdrievoudigd.

Michael Vader, schooldirecteur én aanjager van De Waaier: “Met de start van het expertisecentrum is onderwijs aan nieuwkomers de komende jaren gewaarborgd in de regio Alkmaar. Daarnaast voorzien we vanuit het expertisecentrum een nazorgtraject waarbij we de kinderen nog zeker een jaar na uitstroom van de taalklas blijven volgen op de basisschool. Tot slot voorziet het expertisecentrum in kennisdeling voor betrokkenen in de regio. ”

Het expertisecentrum start met twee locaties. De hoofdlocatie is gehuisvest in basisschool De Wegwijzer en een tweede locatie in basisschool de Kring.

Een veilige start

In een jaar tijd leren kinderen bij De Waaier de basis van het Nederlands spreken, lezen en schrijven. Ook komt het rekenen aan bod. Daarbij wordt gekeken naar het individuele niveau van het kind.

Belangrijk is dat deze kinderen zich veilig en geborgen voelen. Zij hebben vaak een hoop meegemaakt in hun land van herkomst. Medewerkers van De Waaier hebben ervaring in het omgaan met kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken. Naast het taalonderwijs laten zij de kinderen kennismaken met allerlei aspecten van onze samenleving. Ze dragen bij aan hun inburgering.

Over de Waaier

Als kinderen uit het buitenland nieuw in Nederland zijn, stromen zij niet direct in bij het reguliere basisschool. Zij kunnen terecht bij de Waaier om eerst de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Kinderen van 6 t/m 12 jaar, die korter dan 1 jaar in Nederland verblijven, leren hier in een jaar tijd de basis van het Nederlands spreken, lezen en schrijven.

De kinderen gaan 5 dagen in de week naar de taalklas. Ongeveer een maand voordat de kinderen doorstromen naar een reguliere basisschool, gaan zij 1 dag in de week wennen op hun nieuwe basisschool.

Er is een centraal aanmeldpunt voor nieuwkomers in het PO uit de regio Alkmaar en omstreken. Via de de website van de Waaier kunnen onderwijsprofessionals, externe instanties en ouders kinderen aanmelden voor De Waaier.