Visie

Onderwijs is in essentie altijd een voorbereiding op de toekomst. Op onze scholen zijn wij bezig de burgers van morgen voor te bereiden op hun maatschappelijke toekomst. Dit gaat verder dan ‘enkel’ de voorbereiding op een werkzaam leven. Daarom doet SaKS het anders. Hoe precies? Dat is een ontdekkingstocht. Wel weten we dat we inzetten op talenten en passies ontdekken, bij onszelf en bij onze leerlingen.

SaKS Overmorgen

De maatschappij van de toekomst vraagt om andere vaardigheden dan we nu op school leren. Dat wisten we al. Maar het gaat ook om andere uitdagingen. Thema’s zoals milieu, globalisering en samenwerken zijn bepalend voor hoe de wereld van onze kinderen eruit ziet.

Wij vinden daarom dat onderwijs veel meer over de dag van morgen moet gaan. En de dag daarna. Zo geven we onze kinderen de basis voor een gezonde en gelukkige toekomst. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor de wereld waar ze in leven.

Onderwijs is geen thema in de maatschappij, onderwijs ís de maatschappij.


Accepteer de marketing-cookies om de video's op deze pagina te bekijken.

Worden wie je bent

Juist in een wereld die steeds verandert, is het belangrijk om te weten wie je in de kern zelf bent. Dat is dus ook waar we voor staan: bij SaKS kun je worden wie je bent. Niet alleen leerlingen, maar ook leraren en andere medewerkers doen dat. Vol zelfvertrouwen, zelfbewust en zelfverzekerd. Zodat je vanuit vrije keuze, terwijl je weet wat je kan, samen met anderen kunt bijdragen aan de wereld.


Kernwaarden

Hoe word je wie je bent? Op die vraag geven onze kernwaarden, ons DNA, een antwoord:

  • Verwondering
  • Ontmoeting
  • Eigenheid

Vanuit verwondering ontdek en ontwikkel je talenten van jezelf en anderen. Vanuit ontmoeting werk je samen en leer je hoe je met relaties omgaat. En vanuit eigenheid beweeg je naar eigenaarschap, zodat je zelf kiest en autonoom wordt.

Deze kernwaarden maken dat je kan worden wie je bent. Het is de ruimte waarbinnen we op onderzoek uitgaan. Meer weten? Lees onze strategische richtsnoeren.

Strategische richtsnoeren.pdf

Waarom geloven we hierin?

Bij SaKS geloven we erin dat je vanuit je intrinsieke motivatie kunt bijdragen aan de wereld. Juist ja, intrinsieke motivatie? Daarmee bedoelen we dat je zélf ergens naartoe wilt werken. Dat je vanuit je passie, je talenten, vaak in samenwerking met anderen, zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling.

Die intrinsieke motivatie wakkeren we elke dag aan. Ook ons directe netwerk werkt daar hard aan mee. Daarom zijn leraren, medewerkers, ouders en bestuurders nauw betrokken bij onze organisatie. Zodat we het meest optimale onderwijs kunnen bieden aan onze leerlingen: het onderwijs van de toekomst.

Wat vindt de Onderwijsinspectie hiervan?

Als je onderwijs wilt bieden dat echt bij het kind aansluit, moet je als school het lef hebben om traditionele paden te verlaten en nieuwe wegen in te slaan. Wat is dan mooier dan een Onderwijsinspectie die bereid is uit haar comfortzone te stappen en ons hiervoor waardeert? Met de maximale score op alle drie de beoordelingsstandaarden!

SaKS Tijdlijn

Onze visie is voortvloeisel uit de talrijke dingen die we de afgelopen jaren hebben gedaan. Een deel daarvan kun je zien in onze tijdlijn.

Bekijk de tijdlijn
Deel deze pagina

Meer lezen? Misschien vind je dit ook interessant