Visie

Het basisonderwijs moet anders, maar hoe? Als SaKS zijn we in beweging gekomen en ontwikkelen we met elkaar nieuwe uitgangspunten.

Vernieuwend onderwijs

De toekomst voorspellen wordt steeds moeilijker. De wereld verandert snel onder invloed van ontwikkelingen als globalisering, digitalisering en robotisering. Eén ding staat wel vast: er zijn menselijke kwaliteiten nodig voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Daar ligt een belangrijke taak voor het (basis)onderwijs.

Daar zijn we als SaKS van doordrongen. Met elkaar zijn we in beweging gekomen en gaan zoeken naar de vraag: hoe rusten we kinderen uit om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving van de toekomst? Het antwoord is even simpel als prikkelend: door dicht bij henzelf te blijven. Als kinderen weten wie ze zijn - ook in relatie tot anderen - dan kunnen ze mogelijkheden zien, bewuste keuzes maken en van betekenis zijn. Het is de hoeksteen geworden in ons onderwijs: bij SaKS kun je worden wie je bent.


SaKS2020

Waar staat SaKS in 2020? Niemand die het exact weet. Dat is niet erg. Van die onzekerheid worden wij niet zenuwachtig. We zijn met elkaar op ontdekkingsreis gegaan, in de overtuiging dat het onderwijssysteem uit het verleden geen oplossing is voor de vraagstukken van de toekomst. ‘SaKS 2020’ heet het schip, waarvan we in 2014 de trossen losgooiden. Weg van de traditionele standaard meetlat voor alle kinderen, van de lesstof als uitgangspunt, van uniformiteit en van de focus op prestatie.

De nieuwe koers was niet vastomlijnd en de bewegingsruimte was groot. Dat blijft ook zo. Scholen en leerkrachten kunnen, in overleg met ouders en andere partijen in hun omgeving, samen met de leerling beslissen wat het beste is voor hun ontwikkeling. Langzaam worden op onze tocht centrale kaders zichtbaar, het meest recent de ‘richtsnoeren’ 2018 -2021. Het heeft ons een kompas gegeven.

“Vroeger waren we altijd bezig met de resultaten. De beweging van SaKS maakt duidelijk dat er zoveel meer is. Het gaat over mens zijn, over talenten, over durven zijn wie je bent.”

Strategische Richtsnoeren

Onderwijs wordt lokaal vormgegeven door scholen die hun kinderen en omgeving kennen. De richtsnoeren garanderen die vrijheid en zorgen tegelijk voor de herkenning, waardoor mensen zeggen: ‘Dat is een SaKS school.’

Er zijn drie richtsnoeren:

  • Bewegen naar eigenaarschap
  • Ontdekken en ontwikkelen van talenten
  • Samenwerken en verbinden

Een kind mag zich bij SaKS ontwikkelen op een manier die bij hem past. Dat lukt alleen als hij zelf verantwoordelijkheid neemt voor wat hij wil leren. Als SaKS helpen wij het kind om leerbehoeftes te definiëren en talenten te ontdekken. Het is gepersonaliseerd onderwijs ten top binnen een veilige en rijke leeromgeving. Van daaruit maken we verbindingen naar elkaar en naar de wereld om ons heen. Op onze scholen werken we actief aan een open en respectvolle houding. Jezelf mogen zijn betekent immers ook geaccepteerd en erkend worden door anderen.

“Ik ga eerst even een potje voetballen en daarna rekenen. Dan zijn mijn hersenen rustig.”

De Beweging

Onderwijsvernieuwing is bij SaKS niet alleen een managementverantwoordelijkheid. Onze beweging SaKS 2020 gaat de hele organisatie aan. Onderwijs maken we samen, dus ook het onderwijs van de toekomst. Vanaf het begin zijn schooldirecteuren, leerkrachten, ouders en zelfs kinderen betrokken geweest bij de weg vooruit. Dat heeft eerst geleid tot het strategisch beleidsplan 2014 - 2017. In 2017 hebben we die interactie geïntensiveerd om de strategische richting vanaf 2018 te bepalen. Gezamenlijke SaKS-studiedagen en andere bijeenkomsten zorgden voor verbinding, een bredere blik en nieuwe inzichten. Onze toekomst is net begonnen. De beweging gaat door.

Meer lezen? Misschien vind je dit ook interessant