De Nieuwe Alkmaarse

19 mei 2023

Samen op weg naar drempelloos onderwijs. Maatwerk als standaard. Een leergemeenschap met een doorlopende lijn. PO en VO samen om tafel. Klinkt mooi hè? Hoog tijd om het waar te maken.

Een leergemeenschap voor 4-18 jaar

De Nieuwe Alkmaarse is een gezamenlijk project van besturen Jan Arentsz, PCC, Ronduit, SaKS en Sovon. Allemaal vinden zij: het onderwijs mag anders. Naast het mooie aanbod aan scholen in de regio is er ruimte voor onderwijs dat gebaseerd is op een nieuw concept: De Nieuwe Alkmaarse. Want leren zit in ons DNA.

Steeds meer kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, docenten, onderwijsprofessionals en ondernemers hebben er behoefte aan: een andere vorm van onderwijs. Waar begin je?

Hoe ziet een ‘nieuw onderwijsidee’ eruit? Wie kunnen er helpen? Wat zijn de voorwaarden? Hoe zorg je ervoor dat samenwerken ook echt samenwerken blijft? Hoe houd je de boel plan- en organiseerbaar? En wie let erop dat je niet opnieuw een wiel uitvindt?

Werkgroep DNA

De werkgroep DNA – De Nieuwe Alkmaarse – werkt hard. Op 8 oktober 2023 presenteren we een plan. En het jaar erna (in 2024 dus) gaan we dat plan ook echt uitproberen.

In dit stuk geven we antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is nu precies het doel van De Nieuwe Alkmaarse?
 • Wat is er al gebeurd?
 • Wie doen er mee?
 • Waarom is dit nodig?
 • En hoe gaat het verder?

Wat is het doel van de Nieuwe Alkmaarse?

Het doel is samenwerken aan een nieuw onderwijssysteem. Hieronder staat onze belofte, ook wel bekend als ons ‘mission statement’.

“We beloven een hele rijke leeromgeving waarin je wordt uitgedaagd om je interesses en talenten te onderzoeken en uit te bouwen. In DNA ontwikkel je jezelf in relatie tot de wereld om je heen, samen met anderen. Op verschillende plaatsen met veel verschillende mensen en op verschillende manieren doe je veel ervaringen op. We geloven in de nieuwsgierigheid van mensen. Door ruimte en uitdaging te bieden, willen we dat versterken. In DNA ontdek jij wie je bent en wie je wil worden!”

Wat is er al gebeurd?

In 2022 hebben we met 5 besturen (basisschoolbesturen Ronduit en SaKS, voortgezet onderwijs-besturen Sovon, Jan Arentsz en PCC) via design thinking 30 interviews gedaan met leerlingen, jonge werknemers, teamleden in primair en voorgezet onderwijs, (kinder- en jeugd)hulpverlening, toekomstige werkgevers én ouders. Ook hebben we inzichten uit de wetenschappelijke hoek meegenomen. Het resultaat? Ruim 100 inzichten en 140 ideeën, teruggebracht tot ons DNA Mission Statement.

Wie doen er mee?

Het liefst zouden we iedereen laten meedoen. Toch hebben we – om stappen te blijven zetten en het plan ‘werkbaar’ te houden – een werkgroep gemaakt. Momenteel zitten er twee afgevaardigden per bestuur in de werkgroep DNA. Voor SaKS zijn dit:

Miranda Kramer, schoolleider van de Matthieu Wiegmanschool en onderwijsontwikkelaar binnen SaKS

“Iets bestaands veranderen is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Toch voel ik de noodzaak (van kinderen, ouders én leerkrachten) voor de transformatie van het onderwijs.”

David Vrasdonk, leerkracht bovenbouw-unit Matthieu Wiegman | SaKS

“Zelf ben ik altijd vastgelopen in het onderwijssysteem. Laten we hokjes, regels en vaste structuren loslaten. Ik sta voor de klas omdat ik iets wil veranderen. Écht wil veranderen.”

Waarom doen we dit?

Omdat de tijd erom vraagt. Omdat we hebben onderzocht en ondervonden dat er vraag is naar een aanvullende versie van onderwijs en omdat steeds meer wetenschappers aantonen dat andere concepten óók (of beter) werken. En omdat we allemaal zien en voelen dat het onderwijs anders mag en dit in Alkmaar en omstreken nog niet van de grond is gekomen.

Hoe gaat het verder?

Op 8 oktober 2023 (als Alkmaar 450 jaar bevrijd is van de Spanjaarden) verwachten onze besturen het volgende:

 • Een plek waar nagedacht kan worden over funderend onderwijs
 • Een inhoudelijk plan om het funderende onderwijs te beproeven
 • Een plan voor een onderwijssetting die daadwerkelijk gaat draaien

Om die verwachtingen waar te maken, zijn we nu bezig met:

 • Plannen optuigen per leerdoel (en die leerdoelen ook vaststellen, gebaseerd op goede voorbeelden in ons land en andere landen)
 • In gesprek gaan en blijven met betrokkenen (stakeholders, in het jargon)
 • Testen op kleine schaal
 • Feedback verwerken en aanpassingen doen
 • Uitbreiden naar grotere testomgevingen

Je kunt DNA binnenkort volgen op de website van ditisonderwijs.nl. We houden je op de hoogte!