Regionaal kenniscentrum voor hoogbegaafde kinderen geopend

13 december 2022

SaKS en het Samenwerkingsverband PPO-NK hebben een regionaal kenniscentrum voor hoogbegaafde kinderen opgezet. Op dinsdag 6 december opende Astrid Ottenheym, directeur-bestuurslid van PPO-NK (Passend Primair Onderwijs – Noord-Kennemerland) het fysieke en digitale kenniscentrum voor hoogbegaafde kinderen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals.

Het fysieke kenniscentrum is gevestigd bij bij de Driemaster en Trimaran op de Gabriël Metsulaan in Alkmaar. Er kunnen workshops en lezingen georganiseerd worden, hb-coördinatoren van scholen mogen er vergaderen en er ligt een enorme schat aan inkijkmateriaal en -methodes klaar, waaruit je inspiratie kunt halen. In het digitale kenniscentrum brengt het svb PPO-NK alle beschikbare informatie over (hoog)begaafdheid bij elkaar. Het is toegankelijk via de website van het samenwerkingsverband: https://werkplaats.ppo-nk.nl/

“Zeven jaar lang hebben we naar dit moment toegewerkt. Er zijn kinderen op alle scholen die we onvoldoende zien en aan wie we over het algemeen niet genoeg aandacht kunnen besteden. Zij raken verveeld en gefrustreerd in de klas en het is belangrijk dat we hen weer laten ontspannen en met plezier laten leren. Met dit digitale én fysieke kenniscentrum kunnen we iets doen voor kinderen die vastlopen, maar ook voor ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals die met hoogbegaafde kinderen te maken hebben,” aldus Astrid.

Ook Bjorna Appel, expert op het gebied van hoogbegaafdheid en auteur van het boek ‘Klein handboek: hoogbegaafdheid voor leraren’ – sprak de aanwezigen toe over hoe hoogbegaafdheid werkt en waarom hb-ers extra ondersteuning nodig hebben.

Het belang van het nieuwe kenniscentrum bleek al gauw uit Bjorna’s verhaal: “Hoogbegaafden zijn dwarsdenkers met een unieke kijk op de wereld en vernieuwende ideeën, die zich alleen kunnen ontwikkelen als zij de juiste ondersteuning krijgen. Omdat dit in het onderwijs soms lastig is, gaan sommigen ongewenst gedrag vertonen: dingen weigeren, met deuren slaan, veel emoties tonen … Vaak wordt er dan gereageerd in de richting van ‘het kind moet zich maar leren gedragen’. Maar voor dergelijk gedrag is natuurlijk altijd een verklaring. In het geval van hb-ers zit er enorm veel onder: zij hebben hulp nodig om zichzelf te begrijpen. Elk mens en ieder kind moet zich competent voelen en de mogelijkheid hebben om autonoom te zijn. Hoogbegaafde kinderen hebben hier nóg meer behoefte aan, maar zij voelen zich op school vaak alleen en niet gezien of gehoord. Daarom is een kenniscentrum als dit enorm waardevol. Ik ben ervan overtuigd dat het heel veel kinderen – en hun verzorgers en leerkrachten – gaat helpen. Elk kind verdient een lichtje. Door je in hoogbegaafdheid te verdiepen, kun jij voor een hoogbegaafd kind dat lichtje zijn.”